Position of Austria to the Turkey's enlargement of the EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Position of Austria to the Turkey's enlargement of the EU
Podnázev:
Turkey and the European Union
Autor práce:
Zelinková, Markéta
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Dubský, Zbyněk
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce pojednává o postoji Rakouska k rozšíření Evropské unie o Turecko. Rakousko patří v rámci Evropské unie k euroskeptickým zemím, což se odráží i v postoji k dalšímu rozšiřování. Zejména negativně se Rakousko staví k rozšíření Evropské unie o Turecko. Tento negativní vztah je dán jednak historickými vztahy mezi oběma zeměmi, negativními zkušenostmi s tureckou menšinou v Rakousku a charakterem volebních kampaní rakouských politických stran.
Klíčová slova:
Turkey; Austria; Enlargement; Human Rights; Economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
10.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
xzelm22.pdf [472,05 kB]
Oponentura:
Oponentský posudek DP Zelinková.pdf [21,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
Posudek vedoucího DP Zelinková.pdf [21,61 kB]