Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Charakteristika privátního bankovnictví v České republice

Autor práce: Vaculka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žilák, Pavel
Osoba oponující práci: Fleischmann, Luboš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Charakteristika privátního bankovnictví v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce analyzuje privátní bankovnictví zejména v podmínkách České republiky. Úvodní kapitola se zabývá zařazením privátního bankovnictví v rámci komerčního bankovnictví jako celku. Následně se práce zaměřuje na právní úpravu oblasti privátního bankovnictví, na osobu privátního bankéře a vymezení privátního investora včetně přehledu produktů a služeb privátního bankovnictví. Závěrečná část práce je soustředěna na vybranou privátní banku a jejímu přístupu k privátnímu bankovnictví včetně vlastního návrhu na zlepšení těchto služeb v podobě SWOT analýzy. Závěrečná část práce se taktéž zabývá sestavením portfolia produktů a služeb pro fiktivního klienta s předpokládaným vývojem privátního bankovnictví v blízké budoucnosti.
Klíčová slova: Privátní bankovnictíví; Česká republika; Erste Private Banking; Privátní banka; Privátní bankéř; Privátní klient

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Charakteristika privátního bankovnictví v České republice
Překlad názvu: Private Banking in the Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on the analysis of private banking, especially in the conditions of the Czech Republic. The introductory chapter deals with the inclusion of private banking in the context of commercial banking as a whole.. Subsequently, the thesis concentrates on the legal regulation of private banking, the private banker, and the definition of a private investor, including an overview of private banking products and services. The final part of the thesis is focused on a particular private bank, and how it approaches private banking, which is complemented by its own proposal for improvement of these services in the form of SWOT analysis. The final part of the thesis also deals with the compilation of a portfolio of products and services for a fictious client, together with an opinion on the expected development of private banking in the near future.
Klíčová slova: Private banking; The Czech republic; Erste Private Banking; Private bank; private client; Private banker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2018
Datum podání práce: 7. 4. 2018
Datum obhajoby: 26.04.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65464_xvacj15.pdf [1,84 MB]
Oponentura55997_flel00.pdf [357,84 kB]
Hodnocení vedoucího65464_zilakp.pdf [299,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65464/podrobnosti