Non-Discrimination Principle in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Its Function, Scope and Effects on Negotiating Preferential Trade Agreements

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Non-Discrimination Principle in Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - Its Function, Scope and Effects on Negotiating Preferential Trade Agreements
Autor práce:
Trojanová, Kamila
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Müller, Štěpán; Dobřichovský, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis focuses on the non-discrimination principle in international IPR treaties, explaining the background in terms of historical developments prior to the TRIPS Agreement, the negotiations of the TRIPS Agreement and the theory of the non-discrimination principle, covering both national treatment and the most-favoured nation principle. It analyses the non-discrimination principle in other important international treaties: the Paris Convention, the Berne Convention and the Rome Convention. The third chapter is devoted to the sources of the TRIPS-plus provisions. A special attention is paid to the intellectual property in international investment agreements. The research presents the regulation of the intellectual property from the perspective of the EU as well as in the US trade policy. The findings build upon the analyses of the IP provisions of the EU, US and selected other trade agreements. Thereupon, the thesis presents a comprehensive typology of IP provisions in preferential trade agreements. Each type of the provisions is explained in detail and is illustrated by the exact wording of selected preferential trade agreements. The author concludes with the analysis of the scope and possible impact of the non-discrimination principle in the trade-related aspects of intellectual property rights.
Klíčová slova:
most-favoured nation principle; Intellectual property rights; non-discrimination; national principle; TRIPS; TRIPS-plus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 11. 2013
Datum podání práce:
18. 4. 2018
Datum obhajoby:
20.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
45354_xtrok03.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
56005_Dobřichovský.pdf [471,68 kB]
Oponentura:
56007_muls00.pdf [124,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/45354/podrobnosti