The Digital Economy, Industry 4.0 and digital payment systems: impacts on international organizations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Digital Economy, Industry 4.0 and digital payment systems: impacts on international organizations
Autor práce:
Mojžíš, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Hinčica, Vít
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This paper examines the emerging Digital Economy with relation to Industry 4.0 and digital payment technologies. An objective of the study is to present main trends in these segments and their impacts on international organizations. The first part focuses on general introduction to the Digital Economy and Industry 4.0. This includes description of fundamental terms, trends and connections to chosen European countries. The second part inspects current trends in digital payment systems, digital currencies and blockchain technology. The third part analyses and deduces impacts of new technologies on economy and international organizations regarding their management, strategies and social responsibilities. Conclusion summarizes main trends of digitization and their impacts on economy and international organizations.
Klíčová slova:
digital currencies; Industry 4.0; international organization; Digital economy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 6. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62391_xmojr00.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
56396_xhinv02.pdf [67,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
62391_xboli01.pdf [68,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62391/podrobnosti