Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku
Autor práce:
Vampolová, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Svatoš, Oleg
Osoba oponující práci:
Řepa, Václav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis covers the topic of Business Process Reengineering. The main objective is to analyse and discuss the impacts associated with the implementation of new technology into the business processes. Firstly, the basic terms of process management and modelling are defined with an emphasis on reengineering and methodology of business processes modelling MMABP. Subsequently, the work defines supply chains and their management and discusses 3D printing technology in the context of the pharmaceutical industry. The practical part of the thesis presents and analyses the current model of small molecule drug manufacturing in particular company. The model is created in accordance with the MMABP methodology and is further used as a basic template for supply chain of any pharmaceutical company. Afterwards, the model is recreated after implementing 3D printing into the business processes, depending on the position of the 3D printer in the supply chain. Firstly, there is created and analysed business process model after 3D printing technology implementation into the company’s manufacturing process, and then to the customer. All alternatives are properly analysed and discussed. Created models complement the analysis of the sources of the visualization of the processes and thus enable better insight into the subject.
Klíčová slova:
3D printing; MMABP; modelling; business processes; business process reengineering; pharmacy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 10. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63506_xvamm01.pdf [22,93 MB]
Oponentura:
56126_repa.pdf [73,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
63506_svatoso.pdf [280,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63506/podrobnosti