Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii

Autor práce: Skenderová, Gabriela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Zdenková, Karolína

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vývojem cestovního ruchu v Evropské unii, především pak analýzou turismu ve dvou vybraných členských zemích, ve Španělsku a Francii. Teoretická východiska v první části diplomové práce vymezují pojmy související s cestovním ruchem, s Evropskou unií a s politikou cestovního ruchu v rámci Evropské unie. Druhá část diplomové práce je zaměřena na zkoumané země Španělsko a Francii, jejich obecnou charakteristiku a členství v Evropské unii, a poté již na samotný vývoj cestovního ruchu. Cílem práce je zanalyzovat a srovnat cestovní ruch vybraných zemí v období mezi lety 2007–2017 a vyvodit tak konečné závěry vyplývající ze statistických údajů cestovního ruchu daných zemí.
Klíčová slova: Evropská unie; Turismus ve Francii; Turismus ve Španělsku; Vývoj cestovního ruchu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Cestovní ruch v EU se zaměřením na Španělsko a Francii
Překlad názvu: Tourism in the EU focused on Spain and France
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis deals with the development and trends of tourism in the European Union, especially with the analysis of tourism in two selected member countries, in Spain and France. The theoretical basis in the first part of this thesis defines the concepts related to tourism, the European Union and the tourism policy within the European Union. The second part of the thesis focuses on Spain and France, their general characteristics and membership in the European Union as well as on the development of tourism within these countries. The aim of the thesis is to analyze and compare tourism of both countries in the period 2007–2017 and to draw the final conclusions from tourism statistics.
Klíčová slova: The development of tourism; European Union; Tourism in France; Tourism in Spain

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2017
Datum podání práce: 23. 4. 2018
Datum obhajoby: 23.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62982_skeg00.pdf [1,28 MB]
Oponentura56785_xzdek01.pdf [62,03 kB]
Hodnocení vedoucího62982_abrham.pdf [62,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62982/podrobnosti