Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Ústecký kraj

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ve vybrané destinaci - Ústecký kraj
Autor práce:
Chaloupecká, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Chaloupka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the issues of sustainable tourism and development in the Ústí Region. The aim of the thesis is to analyze and evaluate the current state of sustainable tourism in the Ústí Region and to suggest recommendations for future development. The theoretical part of the thesis is devoted to historical development, definition of sustainable development and the organizations involved in this issue. It further defines sustainable tourism and its forms. The practical part characterizes the Ústí Region and highlights the main tourist attractions. The work analyzes the strategic documents of the region, which interfere with sustainable tourism. A significant portion is dedicated to the analysis of knowledge in sustainable tourism development throughout the region, which is based in response by among potential visitors, residents of the Ústí Region and entrepreneurs.
Klíčová slova:
Friendly forms of tourism; sustainable tourism development; the Ústí Region

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 6. 2017
Datum podání práce:
23. 4. 2018
Datum obhajoby:
23.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62516_chaa15.pdf [3,12 MB]
Oponentura:
56404_char01.pdf [60,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
62516_indrova.pdf [62,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62516/podrobnosti