4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
4.průmyslová revoluce a budoucí potřeba pracovních sil
Autor práce:
Cepák, Jiří
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Jiří
Osoba oponující práci:
Málek, Rostislav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Koncept Industry 4.0 je vysoce aktuálním tématem s předpokládaným celospolečenským dopadem na rozličné aspekty lidské společnosti. Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí je dopad na pracovní sílu a zaměstnanost obecně.Cílem práce je analýza dopadů tohoto konceptu na strukturu pracovních sil ve výrobních závodech a také analýza změny požadavků na pracovníky.S nejvyšší pravděpodobností dojde v počáteční fázi ke snížení celkové zaměstnanosti a to nejen v oblasti výrobních závodů, ale celosvětově. Další vývoj, ale jednoznačně dán není. Někteří autoři predikují trvalý nárůst nezaměstnanosti, ale jiní její opětovný pokles. Vývoj zaměstnanosti je determinován nasazovanými technologiemi. V práci jsou identifikovány konkrétní klíčové technologie, implementující základ konceptu a je definován jejich dopad na strukturu a na náplň práce zaměstnanců výrobních firem.
Klíčová slova:
Čtvrtá průmyslová revoluce; Industry 4.0; potřeba pracovních sil; automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
23. 4. 2018
Datum obhajoby:
25.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60856_cepj01.pdf [1,49 MB]
Oponentura:
57467_Málek.pdf [571,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
60856_dvorakji.pdf [152,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60856/podrobnosti