Sponzoring a ambush marketing ve sportu

Autor práce: Komorová, Eliška
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci: Šubrtová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sponzoring a ambush marketing ve sportu
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá sponzorstvím a ambush marketingem v oblasti sportu, konkrétně v souvislosti s olympijskými hrami. Jejím hlavním cílem je předložit doporučení pro efektivnější ochranu olympijské symboliky a sponzorů Českého olympijského výboru před ambush marketingem na základě výsledků vlastního výzkumu. Ve výzkumu jsou využity metody monitoringu a dotazníkového šetření
Klíčová slova: ambush marketing; olympijské hry; sponzorství; sport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sponzoring a ambush marketing ve sportu
Překlad názvu: Sponsorship and ambush marketing in sports
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The theme of this diploma thesis is sponsorship and ambush marketing in sports, especially around Olympic games. Its main goal is to propose effective measures to protect Olympic symbols and sponsors of the Czech Olympic Committee from ambush marketing based on the results of a research of the topic. The research uses methods such as monitoring and quantitative and qualitative survey in the form of a questionnaire and an interview.
Klíčová slova: sport; ambush marketing; Olympic games; sponsorship

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce62799_xkome06.pdf [4,95 MB]
Oponentura56346_Šubrtová.pdf [64,75 kB]
Hodnocení vedoucího62799_lhom01.pdf [62,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62799/podrobnosti