Sponzoring a ambush marketing ve sportu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sponzoring a ambush marketing ve sportu
Autor práce:
Komorová, Eliška
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Šubrtová, Petra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá sponzorstvím a ambush marketingem v oblasti sportu, konkrétně v souvislosti s olympijskými hrami. Jejím hlavním cílem je předložit doporučení pro efektivnější ochranu olympijské symboliky a sponzorů Českého olympijského výboru před ambush marketingem na základě výsledků vlastního výzkumu. Ve výzkumu jsou využity metody monitoringu a dotazníkového šetření
Klíčová slova:
ambush marketing; olympijské hry; sponzorství; sport

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 9. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
30.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62799_xkome06.pdf [4,95 MB]
Oponentura:
56346_Šubrtová.pdf [64,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
62799_lhom01.pdf [62,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62799/podrobnosti