Trade and Investment Relations Between the Czech Republic and Austria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Trade and Investment Relations Between the Czech Republic and Austria
Autor práce:
Manamuratov, Alibek
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bolotov, Ilya
Osoba oponující práci:
Štěrbová, Ludmila
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bachelor Thesis is dedicated to illustrating the trade relations between the Czech Republic and Austria. Trade relations have been examined by the calculation of certain trade indices to describe the level of trade relations and its development over the last couple of decades. Additionally, research was conducted for certain products to demonstrate annual volume changes. Moreover, the work has focused on showing the structure of Austrian investment in the Czech Republic, so that one can see its distribution among numerous sectors of economy.
Klíčová slova:
Direct Investment; Trade Intensity Index; Trade Complementarity Index

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
24.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61231_mana00.pdf [1,51 MB]
Oponentura:
56242_sterbovl.pdf [64,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
61231_xboli01.pdf [63,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61231/podrobnosti