Standardization and integration of data using ETL for integrated customer view

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Standardization and integration of data using ETL for integrated customer view
Překlad názvu:
Standardizace a integrace dat pomocí ETL pro integrovaný pohled na zákazníka
Autor práce:
Krukovich, Volha
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pour, Jan
Osoba oponující práci:
Filipe Beato Mourato de Matos , Tiago
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem teto práce je analýza, návrh, implementace ETL a procesů používaných pro logistickou organizaci, která prošla nedávnými fúzemi a akvizicemi a obstarala několik dalších organizací. Poskytnout konsolidovaný 360-stupňový pohled na svou klientskou základnu standardními datovými prvky které jsou dostupne ve starších systémech. První část práce se zabýva teorií a strategií implementace CRM řešení.Zbývající část této práci se zabývá návrhem a implementací procesů Extract-Transform-Load používaných k vytvoření jednotného pohledu na zákazníka z propojení stávajících starších systémů v rámci organizace. Tato diplomová práce bude zdůrazňovat potřebu důležitosti robustního systému řízení vztahů se zákazníky v rámci organizace.
Klíčová slova:
Siebel; Oracle; Data Quality; Nástroje pro integraci dat; ERP; CRM; Konsolidovaný pohled na zákazníka; ETL; DataStage; QualityStage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2016
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59240_xkruv00.pdf [2,00 MB]
Oponentura:
56335_Filipe Beato Mourato de Matos .pdf [309,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
59240_pour.pdf [286,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59240/podrobnosti