Kvantitativní uvolňování ECB a jeho specifika ve světovém srovnání

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování ECB a jeho specifika ve světovém srovnání
Autor práce:
Pechová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bič, Josef
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá programem kvantitativního uvolňování v eurozóně. Kvantitativní uvolňování ECB je komparováno s programy QE dalších centrálních bank v USA, Velké Británii a v Japonsku a na základě zkušeností z těchto zemí jsou vyvozeny možné dopady na ekonomiku eurozóny. V úvodu práce jsou popsány transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování, dále je věnován prostor průběhu QE v jednotlivých zemích a analýze dopadů na vybrané makroekonomické ukazatele. Získané poznatky jsou porovnány s průběhem a krátkodobými dopady QE v eurozóně. V závěru práce jsou popsány potenciální rizika dlouhodobě udržované uvolněné monetární politiky.
Klíčová slova:
kvantitativní uvolňování; monetární politika; Rozšířený program nákupu aktiv; transmisní mechanismy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 10. 2016
Datum podání práce:
24. 4. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59131_xpeck17.pdf [955,32 kB]
Oponentura:
56824_zamberp.pdf [60,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
59131_bic.pdf [64,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59131/podrobnosti