Euroscepticism and the Functioning of the Visegrad Group

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Euroscepticism and the Functioning of the Visegrad Group
Překlad názvu:
Euroskepticizmus a fungovaní Visegrádské skupiny
Autor práce:
Tabiš, Tomáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Jan
Osoba oponující práci:
Müller, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce je věnována tématu Euroskepticismu, především v zemích Visegrádské skupiny. Cílem je analyzovat, jak se úroveň Euroskepticismu v těchto zemích v posledních letech změnila a jak se to projevuje v jejich politickém životě a zároveň také jaké jsou nálady veřejnosti ve Visegradské skupině ohledně členství v Evropské unii. Práce vysvětluje, co to Euroskepticismus znamená, jaké formy Euroskepticismu známe a jaké jsou jeho zdroje. Konec práce je věnovaný projevu Euroskepticismu v zemích Visegrádské skupiny v podobě volebních výsledků Euroskeptických politických stran v regionu a také v podobě průzkumu veřejného mínění ohledně souhlasu obyvatel těchto zemí s jejich členstvím v Evropské unii.
Klíčová slova:
Česká republika; Slovensko; Polsko; Maďarsko; evropská integrace; politické strany; věřejné mínění; Euroskepticizmus; Evropská unie; Visegrádska skupina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63023_tabt00.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
56401_mullerk.pdf [68,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
63023_nemecj.pdf [65,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63023/podrobnosti