Analýza a hodnocení aktiv a rizik informačního systému

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a hodnocení aktiv a rizik informačního systému
Autor práce:
Minaříková, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Přibyl, Vladimír
Osoba oponující práci:
Váchová, Lucie
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In this diploma thesis I´m focusing on issue of security risk management. My goal is to scrutinize and define the process of risk analysis including the description of selected methodologies. Based on these methodologies I have chosen I identify and evaluating risks of given company. Using these outputs I´m proposing relevant measures for quantified risks. Results of analysis is suitable for improvements and bases internal guidelines for information security management system. All steps of analysis are following a consistent of current Legislation.
Klíčová slova:
measure; assets; vulnerability; cyber security; risk analysis; threat; risk; security of information; risk management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 5. 2017
Datum podání práce:
25. 4. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62290_minl01.pdf [1,57 MB]
Oponentura:
57026_xvacl18.pdf [240,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
62290_pribyl.pdf [210,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62290/podrobnosti