Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP

Autor práce: Olišar, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Osoba oponující práci: Kosek, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na představení problematiky rozesílání e-mailů pomocí fronty. Vychází z reálných potřeb společnosti, ve které pracuji, a kde také probíhal sběr analytických dat, na jejichž základě mohly být učiněny závěry diplomové práce. Záměrem práce je porovnat dva přístupy: odesílání e-mailů pomocí databázové fronty a odesílání pomocí speciálního software určeného pro práci s frontou RabbitMQ. Jedním ze dvou hlavních cílů je detailně popsat fungování aplikace RabbitMQ. Druhým hlavním cílem práce je najít optimální řešení pro rychlost rozesílky, a to bez většího vytížení serveru během generování a rozesílání e-mailů. Toto optimální řešení je promítnuto do knihovny, která umožní oddělit aplikaci, jež e-maily odesílá, od generování a grafické podoby e mailu. Výsledkem práce je knihovna, publikovaná jako open source, která je otestována zátěží rozesílky milionů e-mailů týdně. V práci jsou také uvedeny detailní statistiky, které porovnávají rychlost rozesílání emailů v návaznosti na zatížení serveru (procesor, paměť, databázi, pevné disky) při dané rozesílce.
Klíčová slova: databáze; e-mail; fronta; RabbitMQ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra informačního a znalostního inženýrství
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Knihovna pro posílání e-mailů za využití fronty v jazyce PHP
Překlad názvu: Sending e-mails throw a queue in PHP
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master´s thesis is based on introduction of problematics of sending e-mails with a help of a queue. It reflects needs of a company where I work and where the data collection has been done. The intent of my thesis was to compare two approaches: sending emails by database´s front or sending emails with help of special software designated for work with RabbitMQ. The one of the two main aims of the thesis is to describe working with RabbitMQ. To find an optimal solution for swiftness of the e-mail´s delivery is the second purpouse, while the server remains without significant overload. The aim is to create an application which will be capable of separating sending and creating emails. The application is now publicated as an opensource and it has been tested by delivery frequence of millions of e-mails weekly. There are detailed statistics in the master´s thesis. They compare swiftness of the delivery following the load of the server during the whole process of sending e-mails.
Klíčová slova: e-mail; RabbitMQ; database; queue

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Information and Knowledge Engineering
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 5. 2017
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 31.05.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62148_xolip05.pdf [1,86 MB]
Oponentura56613_kosek.pdf [200,62 kB]
Hodnocení vedoucího62148_sklenak.pdf [222,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62148/podrobnosti