B2B marketing IT startupu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
B2B marketing IT startupu
Autor práce:
Mandík, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Čermák, Radim
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Antonín
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to use the theoretical knowledge from the area of B2B marketing of IT startup to analyse marketing processes of a small IT startup, to describe its current situation, to find and suggest possible improvements. In the theoretical part, the thesis first deals with the specifics of B2B marketing, afterwards it presents fifteen different marketing procedures used in startups and companies selling IT products. These marketing procedures were built on the search of over fifty electronic resources. The practical part introduces company eM Client, describes its marketing mix with the help of Porter's Five-Force Model, followed in this part by the knowledge gained in the theoretical part for the evaluation of the marketing mix and its proposed modifications. The marketing mix was rated as very good, but some weak spots were found and some improvements were made for these places. The marketing department of the company has gone through these proposed modifications to the company's marketing mix and assessed the extent to which they can be used in the company. Some of them will even be in the company soon.
Klíčová slova:
IT; marketing; startup; B2B marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 1. 2018
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64570_manj01.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
56137_pavlant.pdf [177,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
64570_xcerr23.pdf [285,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64570/podrobnosti