Pracovní motivace v cestovním ruchu se zaměřením na generace X a Y

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pracovní motivace v cestovním ruchu se zaměřením na generace X a Y
Autor práce:
Teichmannová, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kvítková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Englová, Markéta
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the specific aspects of employment in tourism, motivation to work and generations X and Y. The main aim of the thesis is to find out if the motivation to work in tourism between generations X and Y differs. Partial goals are findings whether the specifics of tourism jobs are positive motives for work in this sector, and a comparison of work motivation in tourism between generations X and Y. The main theoretical bases deal with motivational theories, the characteristics of both generations and the specifics of work in tourism. Primary research was selected in order to meet the objectives of the thesis, the information was surveyed by mass questionnaire survey. As conclusion of the primary survey the motivation approaches for employers in tourism are stated at the end of the diploma thesis.
Klíčová slova:
generation X; generation Y; millennials; specifics of tourism; employment in tourism; work motivation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 6. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
04.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62464_teik00.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
57891_Englová.pdf [62,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
62464_lechnyro.pdf [61,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62464/podrobnosti