Generace X a Y v pracovním prostředí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Generace X a Y v pracovním prostředí
Autor práce:
Dytrtová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zadražilová, Dana
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on multigenerational team and it highlights the generation X and Y at workplace. The main aim is to create a practical approach for managers towards these two generations based on revealing revelation of the similarities and differences among these generations. Terms as motivation, generation, team and also trends in workplace are covered in the theoretical part. The methodology describes the research tools, specifically quantitative research managed by online survey in this thesis. The survey outcome is analyzed by qualitative research, focus group. The practical part results in recommendations for managers applicable at workplace.
Klíčová slova:
Motivation; Generation; Team; Workplace; Multigenerational team; Focus group

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 6. 2017
Datum podání práce:
26. 4. 2018
Datum obhajoby:
08.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62347_xdyth02.pdf [2,00 MB]
Oponentura:
56538_Matysová.pdf [66,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
62347_zadrazil.pdf [62,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62347/podrobnosti