Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza loajality zákazníka drogerie Rossmann
Autor práce:
Dangová, Thuy Trang
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the topic of customer loyalty and its importance for the company. The purpose of this thesis is to study the customer relationship and its degree of loyalty to the drugstore chain Rossmann. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is dedicated to customer behaviour and the factors affecting customers’ decision-making. Furthermore, it focuses on the definition of customer loyalty and introduces various marketing research methods. Moreover, it presents the drugstore company Rossmann and its loyalty program. The practical part describes the results of a questionnaire inquiring about the customers’ knowledge of the loyalty program of the drugstore and the extent of its use. Recommendations for improvement are suggested based on the outcome of the research. The research showed that people have a low awareness of the loyalty program of the drugstore Rossmann which is indicated by the small number of registered members. Discovered information can be used to assess the value of loyal customers for the company’s future growth.
Klíčová slova:
customer loyalty; loyalty program; drugstore Rossmann

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2017
Datum podání práce:
27. 4. 2018
Datum obhajoby:
05.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62962_dant03.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
56630_Vojtíšek.pdf [60,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
62962_kheler.pdf [60,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62962/podrobnosti