Využití sociálních médií v předvolební kampani: prezidentské volby 2018 v České republice

Autor práce: Fuxová, Frederika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci: Němec, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociálních médií v předvolební kampani: prezidentské volby 2018 v České republice
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá využitím sociálních médií v prezidentských volbách konaných v lednu 2018 v České republice. Jejím cílem je prostřednictvím analýzy příspěvků na Facebooku a Twitteru zjistit, do jaké míry kandidáti, kteří se ucházeli o prezidentský úřad, využívali sociálních médií, a to konkrétně Facebooku, Twitteru a Youtube. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá politickým marketingem, volebními kampaněmi a sociálními médii, a praktickou část, ve které je provedena analýza příspěvků čtyř prezidentských kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů v prvním kole.
Klíčová slova: Sociální média; České prezidentské volby 2018; Volební kampaň

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití sociálních médií v předvolební kampani: prezidentské volby 2018 v České republice
Překlad názvu: The use of social media in election campaign: Czech presidential elections in 2018
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The subject of this thesis is use of social media in the presidential election held in the Czech Republice in January 2018. Its aim is to find out by means of Facebook and Twitter contributions´ analysis in what extent the candidates who stood in for the presidential office used the social media, specifically Facebook, Twitter and Youtube. The thesis is divided in theoretical part dealing with political marketing, election campaigns and social media, and in practical one analysing social media contributions of the four candidates for the presidential office who were most successful in the first round of the vote.
Klíčová slova: Czech presidential elections; Social media; Election campaign

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce62760_xfuxf00.pdf [2,85 MB]
Oponentura56994_nemecj.pdf [64,16 kB]
Hodnocení vedoucího62760_dvorakv.pdf [61,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62760/podrobnosti