PPC reklama ve vyhledávačích a její využití v konkrétní firmě

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
PPC reklama ve vyhledávačích a její využití v konkrétní firmě
Autor práce:
Karásková, Sabina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Truhlář, Filip
Osoba oponující práci:
Čupak, Daniel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on the internet marketing with attention on PPC search ads. The aim of this thesis is to provide a complete overview in the field of PPC campaigns and show its application in practice. The theoretical part describes terms of internet marketing, explicates coherent description of basic elements related to search engines paid ads and individual steps of its use. In the practical part as a follow up to gathered theoretical knowledge is described the making of real campaigns of a client Jolana Guitars created in pay-per-click system Google AdWords. Campaigns were after the reporting period evaluated and their results listed in the closure of the thesis.
Klíčová slova:
internet marketing; search engine marketing; PPC; ad campaign; Google AdWords

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Multimedia
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 3. 2018
Datum podání práce:
30. 4. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65343_kars00.pdf [2,49 MB]
Oponentura:
56226_Čupak.pdf [166,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
65343_xtruf02.pdf [542,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65343/podrobnosti