Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice
Autor práce:
Krejčová, Radka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kozáková, Petra
Osoba oponující práci:
Fiala, Roman
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of this thesis is evaluation of the economic efficiency of the investment and its impact on the entire economy with subsequent prognosis of the company’s overall performance. The theoretical part describes the investment theory, methods of evaluation of economy efficiency and chosen ratio indexes of financial analysis for company´s evaluation are summerized. Then it focuses on the operation of bus transport and the most important legislation for the operation of this service.In practical part, the methods analyzed in the theoretical part are employed for specific details found in ZAME dopravní lnc. The outcome of the thesis is a evaluation of the economic efficiency of the planned investments and complex summary of economy impacts with subsequent prognosis of the company’s overall performance.
Klíčová slova:
management of the company; economic efficiency of the investments; financial analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 4. 2017
Datum podání práce:
1. 5. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62187_krer02.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
56589_fiar00.pdf [207,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
62187_qkozp05.pdf [58,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62187/podrobnosti