Procesy Peer-to-Peer Lendingu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Procesy Peer-to-Peer Lendingu
Autor práce:
Hancharyk, Yahor
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Alexa, Štěpán
Osoba oponující práci:
Potančok, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou procesu akvizice nových zákazníků na trhu peer to peer úvěrování. Toto bude dosaženo popisem fungování abstraktní platformy, poskytující peer to peer půjčky pomocí metodiky MMABP. V rámci metodiky MMABP, zmíněný výše proces, bude popsán s využitím notace BPMN do detailu. Navíc k tomu bude navržen globální model procesu pomocí modelového systému Eriksson-Penker. Za účelem popsání statické reality, ve které probíhá proces, je využita metodika UML.Praktická část využívá poznatků z teoretické části, která obsahuje popis Business Proces Model Notation, metodiku modelování, analýzu podnikových procesů a podstatu peer to peer úvěrování.Výstupní modely jsou vhodné pro generováni XML dokumentů, které mohou být využité k simulaci procesu, dokumentaci části byznys modelů, modelováni skutečnosti a reinženýring stávajících procesů reálných firem.
Klíčová slova:
proces; metodika; model; BPMN; MMABP; peer to peer; Eriksson-Penker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2016
Datum podání práce:
2. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56169_xhany00.pdf [3,61 MB]
Oponentura:
46215_xpotm03.pdf [152,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
56169_xales02.pdf [291,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56169/podrobnosti