The Impact of Socioeconomic Status and Social Exclusion in Higher Education

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Impact of Socioeconomic Status and Social Exclusion in Higher Education
Autor práce:
Ryckenberg, Samuel
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Vltavská, Kristýna
Osoba oponující práci:
Zelený, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of socioeconomic statusimpact in higher education and how social exclusion in higher education may be reduced. Itaims to answer which socioeconomic variables that impact a person’s decision to pursue ahigher education. The thesis also discusses how social exclusion in higher education can bereduced. The thesis practical analysis is based on data from the EU-Statistics on Income andLiving Conditions. Three countries are included in the analysis; the Czech Republic, Swedenand the United Kingdom. The main statistical methods used in the thesis are the independentsamples t-test, the Mann Whitney U test and binary logistic regression. The results obtained bythe thesis are discussed and compared to previous research conducted within the same studyfield.
Klíčová slova:
EU-SILC; higher education; inequality; social exclusion; binary logistic regression; socioeconomic status; tertiary education; university education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Quantitative Economic Analysis
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Economic Statistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2017
Datum podání práce:
5. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63477_rycs00.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
56119_Zelený.pdf [161,63 kB]
Hodnocení vedoucího:
63477_xvltk01.pdf [163,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63477/podrobnosti