Sociální zázemí a nezaměstnanost mladých v Evropě: analýza pomocí SEM modelů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sociální zázemí a nezaměstnanost mladých v Evropě: analýza pomocí SEM modelů
Autor práce:
Pastor, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Personality traits are part of each person’s identity. These traits are mainly passed from parents to children as parents are the greatest source of influence on personality traits. Connection between parental and child traits is already known and proven fact. This master thesis aim is to research if mothers and fathers are passing their traits equally to their children. Structural equation model, also known as SEM, is used to model the causal relationship. SEM is commonly used in psychometric, econometric, social studies etc., where latent variables are needed in order to model not-explicitly expressed factors. These are later on bound into structural equations, which carries the causal structure of the model.
Klíčová slova:
SEM; CUPESSE; Big Five; causality; traits

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 1. 2017
Datum podání práce:
7. 5. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60396_xpasv05.pdf [1,02 MB]
Oponentura:
57395_formanek.pdf [137,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
60396_zouharj.pdf [225,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60396/podrobnosti