Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury
Autor práce:
Darebník, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Drozdová, Alexandra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Master thesis examines the current trends of public relations in the agency practice. The author presents a list of six current trends in this area of marketing communication analysing data obtained through secondary and primary research in one Czech PR agency. A comparative media analysis of real data from two communication PR campaigns over a period of more than four years together with open? interviews with the experts involved in their realization allows the author to reflect the trends that shape the daily activities of PR agencies: the growing importance of influencers on social media, the change of media attention across media, the need for high-quality media relations, the collaboration with celebrities, the addressing differently focused media and using the AVE method to measure campaign results.
Klíčová slova:
public relations; PR agency; marketing communication; on-line communication; media relations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
8. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63302_xdarr01.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
57048_Drozdová.pdf [100,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
63302_xrihd900.pdf [59,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63302/podrobnosti