Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury
Autor práce:
Darebník, Radim
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Říha, David
Osoba oponující práci:
Drozdová, Alexandra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá aktuální trendy v rámci agenturní praxe public relations. V návaznosti na analýzu dat získaných pomocí sekundárního i primárního výzkumu v jedné české PR agentuře autor předkládá výčet šesti současných trendů z této oblasti marketingové komunikace. Komparativní mediální analýza reálných dat ze dvou komunikačních PR kampaní v časovém rozmezí více než čtyř let, společně s provedenými individuálními rozhovory s experty podílejícími se na jejich realizaci, umožňují autorovi v závěru reflektovat trendy, které formují každodenní činnost praktiků PR agentur – vzrůstající význam influencerů na sociálních sítích, přesun pozornosti publik mezi jednotlivými mediatypy, nutnost kvalitního media relations, spolupráce s celebritami, zaujetí různě zaměřených médií a využívání metody AVE k měření výsledků kampaní.
Klíčová slova:
media relations; marketingová komunikace; public relations; PR agentura; on-line komunikace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
8. 5. 2018
Datum obhajoby:
06.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63302_xdarr01.pdf [1,76 MB]
Oponentura:
57048_Drozdová.pdf [100,26 kB]
Hodnocení vedoucího:
63302_xrihd900.pdf [59,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63302/podrobnosti