Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Intervence ČNB a jejich vliv na vybrané makroekonomické ukazatele
Autor práce:
Mayerlová, Evelyn
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Arltová, Markéta
Osoba oponující práci:
Blatná, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je posoudit vliv devizových intervencí České národní banky na vybrané makroekonomické agregáty, kterými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti, a také posouzení vlivu devizových intervencí na zahraniční obchod s nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky, kterým je Německá spolková republika. Práce se skládá z teoretického úvodu, kde je obecně shrnuta funkce České národní banky v České republice a vznik, popis a průběh devizových intervencí uskutečněných na tuzemském trhu. Další část práce se věnuje statistické analýze vlivu devizových intervencí na dané makroekonomické agregáty. Analýza je provedena pomocí kointegrační analýzy. Vysvětlující proměnnou je výše měnového kurzu a vysvětlovanými proměnnými jsou dovoz, vývoz, HDP a míra nezaměstnanosti. Pomocí jednorovnicových modelů je popsán vliv výše měnového kurzu na výše uvedené vysvětlované proměnné.
Klíčová slova:
měnový kurz; intervence; makroekonomické agregáty; Česká národní banka; časové řady; kointegrační analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 10. 2016
Datum podání práce:
9. 5. 2018
Datum obhajoby:
07.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59410_xmaye00.pdf [2,09 MB]
Oponentura:
57112_blatna.pdf [337,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
59410_arltova.pdf [199,85 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59410/podrobnosti