Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj systému a financování předškolního a primárního vzdělávání v České republice v letech 2000 - 2017

Autor práce: Trnková, Barbora
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lukášová, Tereza
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj systému a financování předškolního a primárního vzdělávání v České republice v letech 2000 - 2017
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je popsat a analyzovat vývoj systému a financování předškolního a primárního vzdělávání v České republice z makroekonomického hlediska v letech 2000 – 2017. Teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů z oblasti vzdělávání, vzdělávacího systému ČR s důrazem na předškolní a primární vzdělávání, způsob jejich financování a moderní trendy v těchto oblastech školství. V praktické části se nejprve podává přehled a analýza vývoje veřejných výdajů ČR na vzdělávání, dále se pozornost věnuje normativnímu financování v obou oblastech samostatně, přičemž jsou následně komparovány. Práce si rovněž všímá mzdových nákladů, objasňuje vliv demografického vývoje na obě zkoumané oblasti a porovnává postavení ČR v zemích OECD.
Klíčová slova: vzdělávání; veřejné výdaje; normativní financování; Strategie vzdělávací politiky 2020; vzdělávací systém; předškolní a primární vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj systému a financování předškolního a primárního vzdělávání v České republice v letech 2000 - 2017
Překlad názvu: The system development and the financing of preschool and primary education in the Czech Republic in the period of time 2000 - 2017
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of the bachelor thesis is describing and analysing of preschool and primary educational system in the Czech Republic and its funding with respect to macroeconomics in the period of time 2000 – 2017. The teoretical part of the thesis descibes basic overview of education and its system in the Czech Republic in particular to preschool and primary education, the means of its funding and incoming trends in this areas of the Czech educational system. The practical part of the thesis provides the general knowledge for public expenditure of the educational system in the Czech Republic and analyses them. This part also focuses on normative funding in preschool and primary education, labour costs, effects of demographical development on this educational system and its funding and comparases the rank of the Czech Republic in OECD.
Klíčová slova: education; educational system ; public expenditure; preschool and primary education; normative funding; Strategy of political education 2020

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65207_trnb00.pdf [2,26 MB]
Oponentura57182_maup00.pdf [139,90 kB]
Hodnocení vedoucího65207_xlukt04.pdf [643,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65207/podrobnosti