Sdílená ekonomika a její vliv na konzumní společnost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sdílená ekonomika a její vliv na konzumní společnost
Autor práce:
Hladíková, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Džbánková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Krameš, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the shared economy and its effects on the consumer society.The aim of the bachelor thesis is to perform an analysis which will answer the questionwhether and how the shared economy is active in the consumer society and whether its effectsmitigate the negative impacts of consumption on the environment. Furthermore, the thesisanswers the question of whether the position of a shared economy in the market is sustainableand beneficial to society. An analysis of available studies has shown that the shared economyhas a positive and negative impact on the consumer society. The environmental and socialspheres are positively influenced, thus answering the second question as it has been proventhat some of the services have a positive impact on the environment. On the other hand, theposition of the shared economy in the market is controversial in many cases. Its unclearposition affects the legal and economic spheres where, due to the lack of regulation and noncompliance,the traditional sector is at risk and the consumer does not have sufficientprotection.
Klíčová slova:
Sharing economy; Consumer society; models of shaing economy; effects of sharing economy; causes of consumption

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 1. 2018
Datum podání práce:
10. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64554_hlal00.pdf [1,98 MB]
Oponentura:
57571_krames.pdf [501,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
64554_dzbank.pdf [332,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64554/podrobnosti