SAP Business Suite in Procurement

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
SAP Business Suite in Procurement
Autor práce:
Khovasov, Islam
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vinš, Marek
Osoba oponující práci:
Tassov, Georgij
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This Bachelor Thesis aims to present the modules, components and applications of SAP Business Suite in Procurement its tasks and functions with regard to external IT systems, transformation from classical SRM to Ariba software. The aim of this thesis is analysis and positioning of ERP procurement system market, including comparison of biggest rivals SAP and Oracle. Research conducted from technical side by analyzing advantages and disadvantages and also from customer side by interviewing employees of companies, which are using both softwires. Research is aimed to implementation of Ariba software – it’s challenges and outcomes with regards to Megapolis.
Klíčová slova:
Procurement; SCM; Material management ; SAP ERP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2017
Datum podání práce:
9. 12. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63301_khoi00.pdf [1,28 MB]
Veřejná příloha:
17909_khoi00.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
56052_Tassov.pdf [296,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
63301_vinsm.pdf [101,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63301/podrobnosti