Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Economic Consequences of the Price Regulation of Pharmaceuticals in Czech Republic and Switzerland Between 2011–2016

Autor práce: Fajstavrová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klement, Josef
Osoba oponující práci: Kozák, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Economic Consequences of the Price Regulation of Pharmaceuticals in Czech Republic and Switzerland Between 2011–2016
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This bachelor’s thesis deals with the problematic of pharmaceutical price regulation and its impact to public and pharmaceutical companies in the Czech Republic and Switzerland. The thesis examines the background of Czech and Swiss health system and outlines the issues with pharmaceutical pricing and price regulation. Furthermore, determines inequalities between individual reimbursement and price mechanisms. The interest of thesis is to refer to differences in both systems and assess the problem with unavailability of highly innovative medicines in the Czech Republic. Economic theories, which are contained within the theoretic part focus on problematic of market regulation and state’s interventions. They present the summary of market mechanism functioning and price setting. It concludes by noting, that the reimbursement system of pharmaceuticals in the Czech Republic needs another examination and new mechanism, which would be implied more precise.
Klíčová slova: regulation; health system; pharmaceuticals

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 5. 2018
Datum obhajoby: 27.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65265_fajm01.pdf [2,39 MB]
Oponentura57174_xkozj23.pdf [266,30 kB]
Hodnocení vedoucího65265_xklej00.pdf [297,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65265/podrobnosti