Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Doplňkové penzijní spoření v České republice s důrazem na spoření generace milénia – je III. pilíř důchodového systému v ČR atraktivní pro generaci milénia?
Autor práce:
Valutová, Miroslava
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Barák, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with the third pillar of the pension system in the Czech Republic, particularly with saving among so called millennial generation. Within the theoretical part the basic concepts are defined and the pension system in the Czech Republic is described with its historical development. The aim of the thesis is to assess whether the third pillar is attractive for a millennial generation or not. The online survey was done with 208 respondents aged between 18-35. It has been proven that supplementary pension savings, like other forms of individual savings for old age, are not very attractive for the millennium generation.
Klíčová slova:
III. pillar of the pension system; Czech Republic; millennial generation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 3. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65229_xvalm58.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
57170_barv02.pdf [283,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
65229_vosz01.pdf [325,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65229/podrobnosti