Inovativnost a marketing onkologických léčiv na trzích Visegrádské čtyřky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Inovativnost a marketing onkologických léčiv na trzích Visegrádské čtyřky
Autor práce:
Míková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Šlégl, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zhodnotit inovativnost trhů s onkologickými přípravky v rámci zemí Visegrádské čtyřky a posoudit vliv a roli regulací a marketingu. Práce shrnuje legislativní rámec zdravotnictví a farmaceutického průmyslu pro tyto země a zároveň specifikuje marketingové možnosti v takovém prostředí. Provedená analýza sekundárních i primárních dat přináší informace o inovativnosti jednotlivých trhů, kdy Polsko a Česká republika patří mezi země s nejlepším přístupem onkologických pacientů k inovativní léčbě oproti poslednímu Slovensku. Regulatorní prostředí působí na každý trh odlišně oproti marketingu, který je v rámci regionu velice podobný. Komunikační kanály se upravují spíše podle stádia života léčivého přípravku, popřípadě terapeutické skupiny.
Klíčová slova:
regulace; farmaceutický průmysl; marketing; Inovativnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2017
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
12.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64337_xmikm61.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
56557_Šlégl.pdf [69,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
64337_janjiri.pdf [369,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64337/podrobnosti