Inovativnost a marketing onkologických léčiv na trzích Visegrádské čtyřky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Inovativnost a marketing onkologických léčiv na trzích Visegrádské čtyřky
Autor práce:
Míková, Michaela
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Šlégl, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this Master thesis is to evaluate the inovativeness of oncology treatment markets in the Visegrad four countries and asses the influence and role of regulations and marketing. The thesis summarizes the legal and marketing environment in all countries and defines the specifics for each market. The analysis of both primary and secondary data brings the information on inovativeness of all markets where Poland and Czech Republic are scored as the best ones, while Slovakia the worst. Legal environment influences differently each market whereas marketing shows similar features in all countries. Communication channels are adjusted according to the stage of molecule life or based on the characteristics of therapeutic area.
Klíčová slova:
inovativeness; pharmaceutical industry; marketing; regulations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2017
Datum podání práce:
11. 5. 2018
Datum obhajoby:
12.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64337_xmikm61.pdf [1,26 MB]
Oponentura:
56557_Šlégl.pdf [69,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
64337_janjiri.pdf [369,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64337/podrobnosti