Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Crowdfunding a využití marketingového trendu „Word of Mouth“

Autor práce: Riesenfeld, Čestmír
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Osoba oponující práci: Mísař, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Crowdfunding a využití marketingového trendu „Word of Mouth“
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavní tématikou této práce jsou různé typy crowdfundingu. Cílem práce je analýza způsobů financování projektů s využitím síťového marketingu. Nejdříve je popsán vývoj a historie crowdfundingu, současná situace a úspěšné kampaně na české platformě Fundlift. Popsal jsem nové trendy v oblasti blockchain technologie a ICO. Praktické části jsou analyzovány tři společnosti – eVision Team Network Corporation, myWorld a YeahCoach. Tyto společnosti využívají ke svému rozvoji financování prostřednictvím multilevelové sítě investorů. Provedl jsem rozhovor se zakladatelem YeahCoach Robertem Koplem a analyzoval výhody síťového marketingu ve financování. Na základě získaných informací jsem formuloval přidanou hodnotu takového typu financování pro společnost.
Klíčová slova: crowdfunding; síťový marketing; blockchain; kryptoměna; Word of Mouth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Crowdfunding a využití marketingového trendu „Word of Mouth“
Překlad názvu: Crowdfunding and benefits of marketing trend “Word of Mouth”
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main topic of this thesis are various types of a crowdfunding. The aim of the thesis is to analyze ways of financing projects using a network marketing. Firstly, the development and history of crowdfunding, the current situation and the successful campaigns on the Czech platform Fundlift are described. I described new trends in the blockchain technology and ICO. In the practical part of the thesis, there are analyzes of three companies – eVision Team Network Corporation, myWorld and YeahCoach. These companies use their funding to develop through a multilevel investor network. I did an interview with Robert Kopl, founder of YeahCoach, and analyzed benefits of network marketing in financing. I formulated the added value of this type of financing based on the gained information.
Klíčová slova: crowdfunding; Word of Mouth; network marketing; blockchain; cryptocurrency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2018
Datum podání práce: 13. 5. 2018
Datum obhajoby: 06.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65596_riec00.pdf [2,15 MB]
Oponentura57256_xmisj900.pdf [480,28 kB]
Hodnocení vedoucího65596_ivanasvo.pdf [409,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65596/podrobnosti