Vybraná regulácia finančného trhu - benchmarky, LIBOR problém, kryptomeny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybraná regulácia finančného trhu - benchmarky, LIBOR problém, kryptomeny
Autor práce:
Bodnár, Juraj
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Blahová, Naďa
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom práce je analyzovať LIBOR škandál, trh medzibankových sadzieb a z toho vyplývajúcu reguláciu benchmarkov. Analyzovať (ne)reguláciu kryptomien a stručne zhrnúť vybranú reguláciu finančného trhu ako je MiFID a MAD/MAR. LIBOR sadzby sú náklady financovania bánk na medzibankovom trhu depozít. Na jej tvorbe sa podieľajú panelové banky. V pokrízovom období nezaistený medzibankový trh zamrzol, medzi bankami sa na dlhých splatnostiach neobchodovalo, čo ľahšie umožňovalo panelovým bankám so sadzbou manipulovať s cieľom zlepšenia finančnej pozície banky a jej finančného zdravia. Po prepuknutí LIBOR škandálu sa prijali reformy v podobe prísnejšej regulácie a uskutočnili sa diskusie o nahradení LIBOR sadzieb inou dôvernou referenčnou sadzbou. Ďalším zistením je zatiaľ opatrný prístup regulátorov v oblasti kryptomien, ku ktorým jednotlivé štáty pristupujú odlišne. Kryptomeny však nie sú považované v žiadnej vyspelej ekonomike za zákonné platidlo ani za menu, považujú sa skôr za komoditu. V niektorých krajinách sú privátne kryptomeny zakázané, v Japonsku je Bitcoin legálnou platobnou metódou. Regulačné autority pravidelne vydávajú varovania pre investorov ohľadne vysokej volatility či úplnej straty investície. Hlavné oblasti regulácie kryptomien sú prevencia prania špinavých peňazí, daňové povinnosti, licenčná alebo registračná povinnosť u regulátora.
Klíčová slova:
medzibankové sadzby; benchmarky; EURIBOR; PRIBOR; virtuálne meny; Bitcoin; regulácia; LIBOR; kryptomeny

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64981_xbodj04.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
57207_brada.pdf [79,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
64981_blahova.pdf [144,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64981/podrobnosti