Vybraná regulácia finančného trhu - benchmarky, LIBOR problém, kryptomeny

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybraná regulácia finančného trhu - benchmarky, LIBOR problém, kryptomeny
Překlad názvu:
Vybraná regulace finančního trhu - benchmarky, LIBOR problém, kryptoměny
Autor práce:
Bodnár, Juraj
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Blahová, Naďa
Osoba oponující práci:
Brada, Jaroslav
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat LIBOR skandál, trh mezibankovních sazeb a z toho vyplývající regulaci benchmarků. Analyzovat (ne)regulaci kryptoměn a stručně shrnout vybranou regulaci finančního trhu jako je MiFID a MAD / MAR. Sazby LIBOR jsou náklady financování bank na mezibankovním trhu depozit. Na její tvorbě se podílejí panelové banky. V pokrizovém období nezajištěný mezibankovní trh zamrzl, mezi bankami se na dlouhých splatnostech neobchodovalo, což snadněji umožňovalo panelovým bankám se sazbou manipulovat s cílem zlepšení finanční pozice banky a jejího finančního zdraví. Po propuknutí LIBOR skandálu byly přijaty reformy v podobě přísnější regulace a uskutečnily se diskuse o nahrazení LIBOR sazeb jinou důvěrnou referenční sazbou. Dalším zjištěním je zatím opatrný přístup regulátorů v oblasti kryptoměn, ke kterým jednotlivé státy přistupují odlišně. Kryptoměny však nejsou v žádné vyspělé ekonomice považovány za zákonné platidlo ani za měnu, považují se spíše za komoditu. V některých zemích jsou privátní kryptoměny zakázány, v Japonsku je Bitcoin legální platební metodou. Regulační autority pravidelně vydávají varování pro investory ohledně vysoké volatility či úplné ztráty investice. Hlavní oblasti regulace kryptoměn jsou prevence praní peněz, daňové povinnosti, licenční nebo registrační povinnost u regulátorů.
Klíčová slova:
mezibankovní sazby; benchmarky; LIBOR; EURIBOR; PRIBOR; kryptoměny; virtuální měny; Bitcoin; regulace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 1. 2018
Datum podání práce:
13. 5. 2018
Datum obhajoby:
15.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64981_xbodj04.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
57207_brada.pdf [79,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
64981_blahova.pdf [144,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64981/podrobnosti