Analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce
Autor práce:
Janovsky, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Rathouský, Bedřich
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Ústředním tématem je analýza letecké nákladní dopravy a positioningu nákladní divize leteckého dopravce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny pojmy, základní informace a současná situace oblasti letecké dopravy. Následně je popsána letecká nákladní doprava, přepravované komodity, typy přepravy a současné finanční výsledky odvětví a nejdůležitějších dopravců. Cílem praktické části je analyzovat vybrané výkonové ukazatele nákladní divize British Airways se srovnáním výkonů dalších dopravců uvnitř skupiny IAG, vystihnout význam letecké flotily a destinací, na kterých British Airways operuje a definovat najít přidanou hodnotu British Airways v rámci skupiny IAG.
Klíčová slova:
air freight; freight air transport; British Airways; cargo

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2018
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
22.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64895_janp03.pdf [2,03 MB]
Oponentura:
57292_ratb00.pdf [435,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
64895_xkolp25.pdf [391,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64895/podrobnosti