Business plan of “Sweet world” cafe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan of “Sweet world” cafe
Autor práce:
Shumilova, Polina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Mareš, Jan
Osoba oponující práci:
Dvouletý, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor’s thesis aims to create a comprehensive business plan for the new café “Sweet world”, which specialises in making and selling traditional desserts originated in different countries. The purpose is to create a precise description of the business and conduct a proper analysis of the Czech market, to make business plan feasible. A theoretical part of the thesis directed to definitions of what business is and how to make a business successful. This part also reveals business-planning theory and explains the importance of the business plan and its usability.Analytical part is all about creating the business plan itself. It consists of a description of the company and products, various analysis of restaurant business in the Czech Republic, and different issues that company could face. It also includes the creation of robust marketing plan and realistic financial plan.
Klíčová slova:
Business plan; Cafe ; Marketing plan; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 2. 2018
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64713_shup00.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
57596_xdvoo06.pdf [476,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
64713_xmarj83.pdf [328,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64713/podrobnosti