Investing in Residential Real Estate: A Smart Decision?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investing in Residential Real Estate: A Smart Decision?
Autor práce:
Kirkerud, Johanne Olimb
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Tyll, Ladislav
Osoba oponující práci:
Srivastava, Mohit
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
My goal for this thesis is to provide a deeper understanding of the housing market in Oslo, by comprehending why and how the prices fluctuates the way they do. In order to do so, I have analyzed the housing prices over the past 18 years. Furthermore, I have performed a regression analysis to understand the main influencing factors affecting the housing prices. I have then calculated the price-to-rent ratio as well as using the Hodrick-Prescott filter to detect if there are any “bubble tendencies” in the housing market in Oslo. Based on this I have been able to understand the underlying factors and whether or not it is a smart decision, investing in residential real estate in any of the specified areas.
Klíčová slova:
Investment; Oslo; Housing prices; Residential real estate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 12. 2017
Datum podání práce:
14. 5. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64280_kirj00.pdf [1,51 MB]
Veřejná příloha:
17084_kirj00.pdf [12,26 MB]
Oponentura:
57740_srim00.pdf [131,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
64280_tylll.pdf [135,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64280/podrobnosti