Influence of Government Policy on Economic Efficiency: Case of Ukraine and Georgia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Influence of Government Policy on Economic Efficiency: Case of Ukraine and Georgia
Autor práce:
Korolko, Mariya
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Frömmel, Tomáš
Osoba oponující práci:
Slaný, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to analyze the extent to which economic reforms in Georgia after the 2004 Rose Revolution and Ukraine after the 2014 revolution influence economic growth. The outcome of the thesis is that economic reforms such as privatization, liberalization and de-bureaucratization indeed influence per capita growth rate, however, promotion of limited governmental interference is not always beneficial for the economy. The results suggest that currently Ukrainian government should not focus on promotion of foreign direct investment, but rather on increasing government integrity. Whereas Georgia should focus on increasing financial freedom. Moreover, the thesis shows that limitation of governmental influence is not always the key to economic growth.
Klíčová slova:
Economic Growth; Economic Reforms; Privatization; Liberalization; De-bureaucratization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2018
Datum podání práce:
15. 5. 2018
Datum obhajoby:
11.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65073_korm05.pdf [1,39 MB]
Oponentura:
57522_slam03.pdf [54,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
65073_xfrot00.pdf [154,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65073/podrobnosti