Business plan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan
Autor práce:
Sheveleva, Olga
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Müllerová, Jana
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of my Bachelor Thesis is to create a business plan for the educational club “Next Generation”. The purpose of the business plan is to create the strategy, which will allow the business successfully compete on the market. The theoretical part covers various aspects of a business. The practical part of the thesis consists of the description of the conducted analyses, researches, and surveys. Macro and micro environments are analyzed by the SWOT, PEST and Porter’s Five Forces analyses. Marketing mix and Segmentation, Targeting, Positioning model were used to design the marketing plan. The financial plan will present costs and scenarios for the 3-year forecast.
Klíčová slova:
Business plan; Organizational plan; marketing plan

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2018
Datum podání práce:
15. 5. 2018
Datum obhajoby:
19.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64872_sheo00.pdf [1,36 MB]
Oponentura:
58161_muellerj.pdf [494,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
64872_habrmanb.pdf [408,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64872/podrobnosti