Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem
Autor práce:
Binková, Zuzana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Stibor, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis aims to acquaint the reader with the role of emotions and hedonism in the marketing of cosmetic companies. Due to the width of portfolio of cosmetic products, just areas of decorative cosmetics and hair colorants were selected. The main goal of the master thesis was to confirm or reject the H1 hypothesis – decorative cosmetic is rather hedonistic in nature and is closely related to consumer emotions, while hair colorants are rather utilitarian in nature. The first part of thesis theoretically defines the terms hedonism, emotions, impulsive shopping behavior etc. The second part explores the current marketing practices of international cosmetics companies. There is an analysis of advertising, analysis of sales of point design and last but not least analysis of product packaging. A great emphasis is also placed on the perception of cosmetics by users, especially on their emotions associated with the use of cosmetics.
Klíčová slova:
justification effect; Marketing; hedonism; emotions; advertising; impulsive buying; international cosmetic companies; emotional marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2017
Datum podání práce:
15. 5. 2018
Datum obhajoby:
31.05.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62468_xbinz00.pdf [3,27 MB]
Oponentura:
55767_Stibor.pdf [496,70 kB]
Hodnocení vedoucího:
62468_kasparov.pdf [466,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62468/podrobnosti