Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projektový management ve veřejné správě a aplikace projektu „Public Administration Reference Model Architecture“ (PARMA) v obci Uhlířské Janovice
Autor práce:
Dostálová, Gabriela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Říhová, Gabriela
Osoba oponující práci:
Jílek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na význam projektového managementu ve veřejné správě na úrovni obcí a využití principů programu Public Administration Reference Model Architecture (PARMA) v obci Uhlířské Janovice. Teoretická část práce se soustředí na aktuální poznatky z řízení veřejné správy. Definuje využití projektového managementu ve veřejné správě a nejnovější trendy v této oblasti. Dále se věnuje programu PARMA jakožto obecnému referenčnímu modelu procesů a objektů v oblasti veřejné správy. Na základě realizovaných rozhovorů s autorem programu PARMA a tajemnicí městského úřadu Uhlířské Janovice dochází k vyhodnocení řízení a fungování obce Uhlířské Janovice a tvorbě doporučení nejen pro město, ale i pro obce podobného typu v oblasti zvýšení efektivity řízení samosprávy.
Klíčová slova:
Projektový management; veřejná správa; PARMA; obec; Uhlířské Janovice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 1. 2018
Datum podání práce:
16. 5. 2018
Datum obhajoby:
13.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64341_xdosg00.pdf [2,04 MB]
Oponentura:
57852_xjilp05.pdf [486,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
64341_rihg01.pdf [489,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64341/podrobnosti