Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vplyv retailových organizácií v rámci alternatívnych foriem pestovania kávy

Autor práce: Grófová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Osoba oponující práci: Sankot, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv retailových organizácií v rámci alternatívnych foriem pestovania kávy
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto práca je zameraná na vplyv retailových reťazcov v rámci alternatívnych foriem pestovania kávy.Cieľom práce je porovnanie činnosti vybraných retailových reťazcov s kávou voči životným podmienkam v kávu produkujúcich krajinách,komparácia ich neziskových organizácií a predpoveď ich nasledujúceho vývoja. Práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá kapitola je zameraná na pôvod kávy a jej produkciu, jej najvýznamnejších producentov a životné podmienky v týchto krajinách. Druhá kapitola sa zaoberá alternatívnymi formami obchodu s kávou a ich komparáciou s bežným obchodom s kávou. Posledná kapitola sa zaoberá retailovými reťazcami s kávou,porovnáva vybrané neziskové organizácie voči životným podmienkam jej producentov a obsahuje predpoveď ich nasledujúceho vývoja.
Klíčová slova: Alternatívny obchod ; Retailové reťazce s kávou; Káva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vplyv retailových organizácií v rámci alternatívnych foriem pestovania kávy
Překlad názvu: The impact of retail organizations in terms of alternative forms of coffee growing
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: This thesis is focused on the impact of retail chains in alternative forms of coffee growing. The aim of this thesis is to compare the activity of selected retail chains with coffee to the living conditions in coffee producing countries, to compare their non-profit organizations and to predict the following development.The thesis is separated into three chapters. The first chapter is focused on the origin of coffee and its production, its most important producers and their living conditions. The second chapter deals with alternative forms of coffee trade and their comparison with a regular coffee trade.The last chapter deals with coffee retail chains, it compares selected non-profit organisations in terms of the living conditions of their producers and provides a preview of their future development.
Klíčová slova: Coffee; Alternative trade; Retail coffee chains

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2017
Datum podání práce: 16. 5. 2018
Datum obhajoby: 09.01.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63325_grov00.pdf [696,00 kB]
Oponentura59596_xsano00.pdf [62,37 kB]
Hodnocení vedoucího63325_xilic01.pdf [63,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63325/podrobnosti