Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vynutitelnost smluvních pokut v českém právu: ekonomická analýza

Autor práce: Josef, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dušek, Libor
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vynutitelnost smluvních pokut v českém právu: ekonomická analýza
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá ekonomickou analýzou vynutitelnosti smluvní pokuty v českém právním řádu. Na úvod je krátce vysvětlen pojem ekonomické analýzy práva a vývoj a význam této disciplíny jako jednoho z možných přístupů k právu. Dále je rozebrán institut smluvní pokuty. Jeho úprava v současném a minulém občanském zákoníku je porovnána s úpravou v common law. Hlavní část práce se snaží aplikovat dosavadní poznatky ekonomické teorie smluvní pokuty, tak jak byly nastíněny především anglosaskými vědci, na současnou judikatorní praxi českých soudů. Výsledkem je zjištění, že soudy z ekonomického pohledu zasahují do smluvního ujednání stran příliš často, a ne vždy respektují základní ekonomické principy. Jejich judikatura ohledně této problematiky není příliš ustálená a dá se předpokládat její další rozvoj.
Klíčová slova: smluvní právo ; smluvní pokuta; ekonomická analýza práva

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vynutitelnost smluvních pokut v českém právu: ekonomická analýza
Překlad názvu: The Enforceability of contractual penalties in the czech law: economic analysis
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with economic analysis of contractual penalty enforcement in the czech legal system. In the introduction, author briefly introduces the concept of Law and Economics, its development and importance. The differences between contractual penalty in the czech law and the liquidated damages and penalty clauses in the common law regime are also clarified. The main part of the thesis applies current findings of the economic theory, as they were introduced by the angloamerican scholars, to the current czech case law practise. The main benefit of the work is the conclusion that czech courts interfere in the contractual relantionship too much. Economic principles are not always respected. Judgements which are related to the contractual penalty are not stable, another case law development is expected
Klíčová slova: Law and Economics; contract law ; contractual penalty

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Institutional, Environmental and Experimental Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2017
Datum podání práce: 17. 5. 2018
Datum obhajoby: 26.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63488_josj00.pdf [719,63 kB]
Oponentura57606_maup00.pdf [134,47 kB]
Hodnocení vedoucího63488_dusl00.pdf [406,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63488/podrobnosti