Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Závislosť finančnej gramotnosti a dopytu po produktoch zabezpečujúcich tretí vek
Překlad názvu:
Závislost finanční gramotnosti a poptávky po produktech zabezpečujících třetí věk
Autor práce:
Figurová, Nina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Silberhornová, Lenka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční gramotností české populace v závislosti na poptávce po státních důchodových dávkách, vlastních úsporách v hotovosti nebo v bance, II. pilíři, III. pilíři, podpoře rodinných příslušníků, investičním životním pojištění a jiných zdrojích financování. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují vztahy mezi finanční gramotností a těmito produkty a jaké jsou tyto vztahy silné. V první kapitole jsou podrobně popsány penzijní systémy České republiky a Slovenské republiky, se zaměřením na poptávku po jednotlivých penzijních produktech v posledním období. Druhá kapitola je věnována problematice finanční gramotnosti a několika domácím a zahraničním studiím a průzkumem, které se jí týkají. Závěrečná kapitola se věnuje vlastnímu průzkumu finanční gramotnosti a přípravě slovenského a českého obyvatelstva na důchod, přičemž vztahy mezi nimi jsou podrobně analyzovány.
Klíčová slova:
finanční gramotnost; I. pilíř; II. pilíř; III. pilíř; investiční životní pojištění; penzijní produkty; finanční vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 10. 2017
Datum podání práce:
19. 5. 2018
Datum obhajoby:
18.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63518_pann01.pdf [1,30 MB]
Oponentura:
57992_xsill06.pdf [789,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
63518_radova.pdf [524,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63518/podrobnosti