Nezávislosť centrálnej banky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Nezávislosť centrálnej banky
Autor práce:
Titková, Denisa
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Vejmělek, Jan
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je problematika nezávislosti centrálních bank a hlavním cílem je její komparace v Evropské unii a ve východní Evropě, na základě vybraných centrálních bank. Cílem první části je přiblížit jednotlivé druhy nezávislosti podle různých dělení a způsoby jejich měření. Druhá část je věnována klíčovým faktorům- odpovědnosti, transparentnosti a kredibilitě, které na nezávislost přímo nebo nepřímo působí a jsou nezbytné pro pochopení samotné nezávislosti. Praktická část spočívá v komparaci dvou vybraných centrálních bank- Evropské a Ukrajinské. V první části jsou porovnány cíle, úlohy a nástroje měnové politiky centrálních bank. Ve druhé je měřena ekonomická a politická nezávislost pomocí GMT indexu.
Klíčová slova:
Central bank; Central bank independence; European central bank; ECB; National bank of Ukraine; NBU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 3. 2018
Datum podání práce:
25. 5. 2018
Datum obhajoby:
18.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65429_titd01.pdf [574,57 kB]
Oponentura:
57916_xsimo09.pdf [281,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
65429_xvejj900.pdf [36,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65429/podrobnosti