Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Účetní podvody v České republice

Autor práce: Hájek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Osoba oponující práci: Müllerová, Libuše

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní podvody v České republice
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje účetním podvodům se zaměřením na podvody uskutečněné na území České republiky. Cílem je přiblížit různé praktiky podvodné činnosti, analyzovat motivy jednotlivých pachatelů této činnosti a pomoct k jejich následnému odhalení. Na základě těchto znalostí práce rozebírá mediálně známé a pro Českou republiku významné kauzy účetních podvodů. Sleduje případy, kdy tato činnost naplňuje skutkovou podstatu trestného činu zkreslování údajů v účetnictví podle české legislativy.
Klíčová slova: kreativní účetnictví; hospodářská kriminalita; účetní podvody; Skanska; Sazka; odhalování a prevence podvodů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Účetní podvody v České republice
Překlad názvu: Accounting frauds in Czech republic
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis deals with accounting frauds focused on frauds committed in the territory of the Czech Republic. The aim of the thesis is to give an insight into the various practices of fraudulent activity, to analyze the motives of individual offenders and subsequently to help to the exposition of those. Based on this knowledge the thesis deals with well-known and significant cases of accounting frauds for the Czech Republic. It monitors the cases this activity fulfills the fact of the crime of data misstatement in accounting according to the Czech legislation.
Klíčová slova: Skanska; Sazka; fraud detection and prevention; accounting frauds; creative accounting; economic crime

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2018
Datum podání práce: 30. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce65013_hajj00.pdf [851,25 kB]
Oponentura56463_muller.pdf [213,60 kB]
Hodnocení vedoucího65013_xsinm00.pdf [91,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/65013/podrobnosti