Strategic analysis of accommodation facility in Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic analysis of accommodation facility in Prague
Autor práce:
Donini, Giacomo
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Poborský, František
Osoba oponující práci:
Mysin, Roman
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main aim of the diploma thesis was to perform a strategic analysis of selected accommodation facility in Prague. Based on the analysis, the current state of the company will be assessed and proposals for possible improvements and strengthening of its market position will be presented.The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part explains all the concepts needed to perform the analysis from terminology through strategy to explanation of individual methods of strategic analysis. The practical part is already devoted to performing the strategic analysis itself. The analysis is divided into analysis of the external environment and analysis of the internal environment. The macro and external environment is summarized by the PEST analysis, the microenvironment by the Porter model of five forces. The results of all analyzes are summarized by SWOT analysis, which will also be the foundation for proposing changes in the company in the last part of the work.
Klíčová slova:
Accommodation facility; Channel manager; Occupancy; Apart/hotel; Strategic analysis; SWOT; Average daily rates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2017
Datum podání práce:
30. 5. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64002_xdong00.pdf [2,06 MB]
Oponentura:
58253_Mysin.pdf [219,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
64002_xpobf01.pdf [136,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64002/podrobnosti