Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic
Překlad názvu:
Vývoj směnného kurzu, použití derivátů a efektivita zajišťování. Případ: vývozci v České Republice
Autor práce:
Trevinos Sandoval, Lily Estephania
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce je důsledkem velkého úsilí zjistit, zda je expozice směnného kurzu v rámci českých exportérů významná. Cílem je navíc zjistit, zda se význam odlišuje mezi těmi společnostmi, které používají deriváty nad těmi, které nemají. Tato studie rozlišuje od předchozího výzkumu v oblasti vystavení směnného kurzu oddělujícím společnostem, které zajišťují deriváty proti derivátům nad těmi, které tyto deriváty neposkytují, s cílem porovnat významy v expozicích směnných kurzů pro obě skupiny. Z přezkoumané literatury také shledává relevantní použití reálného kurzu, který v literatuře nebyl používán převážně jako nominální směnný kurz.
Klíčová slova:
vývozy; strategie zajišťování kurzového rizika; expozice směnných kurzů; determinanty směnných kurzů; konkurenceschopnost; efektivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2017
Datum podání práce:
30. 5. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63887_qtrel00.pdf [2,83 MB]
Veřejná příloha:
17256_qtrel00.xlsx [328,17 kB]
Oponentura:
57950_xpouj10.pdf [602,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
63887_bruna.pdf [73,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63887/podrobnosti