Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exchange Rate Exposure, use of Derivatives and Hedging Effectiveness. Case: Exporters in the Czech Republic
Autor práce:
Trevinos Sandoval, Lily Estephania
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
AbstractThis work is the result of great effort to find if exchange rate exposure is significant within Czech exporters. Moreover aim to disclose if the significance differs between those companies that use derivatives over the ones that do not. This study, differentiates from previous research in the field of exchange rate exposure by segregating companies that hedge with derivatives over the ones that do not, in order to compare significances in exchange rate exposure for both groups. Over the literature reviewed, it also finds relevant the usage of real exchange rate that within literature has not been used as largely as the nominal exchange rate.
Klíčová slova:
Exchange Rate Exposure; Hedging Strategies to Exchange Rate Risk; Exports; exchange rate determinants; Competitiveness; Effectiveness

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2017
Datum podání práce:
30. 5. 2018
Datum obhajoby:
14.06.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63887_qtrel00.pdf [2,83 MB]
Veřejná příloha:
17256_qtrel00.xlsx [328,17 kB]
Oponentura:
57950_xpouj10.pdf [602,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
63887_bruna.pdf [73,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63887/podrobnosti