Co se děje na VŠE?

26. 9. 2018 - Startup festival

27. 9. 2018 - Děkanské dny

Další akce »

Termíny

26. 9. 2018 - 26. 9. 2018 - VŠEFEST – studentský festival

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Elektronická evidence tržeb

Autor práce: Emrová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Janhubová, Jaroslava
Osoba oponující práci: Janhuba, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronická evidence tržeb
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce je věnována problematice elektronické evidence tržeb v České republice. Popisuje podstatu systému EET. Vysvětluje základní cíle elektronické evidence tržeb a pojmy s ní spojené. Práce vychází ze Zákona o evidenci tržeb. Jsou zde zhodnoceny dopady elektronické evidence do českého prostředí. V práci je dále představen model evidence tržeb Slovenské republiky, tzv. „off-line“ model, který je porovnán s elektronickou evidencí tržeb České republiky, která funguje na bázi „on-line“ modelu.
Klíčová slova: Šedá ekonomika; Evidence tržeb; Daňové úniky; Elektronická evidence tržeb; Daňová kontrola

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Elektronická evidence tržeb
Překlad názvu: The Electronic Registration of Sales
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The Bachelor thesis deals with the issue of Electronic Registration of Sales ("ERS") in the Czech Republic. Thesis describes the essence of ERS system. It explains the idividual goals of the ERS and the concepts associated with it. The work is based on the Act on Registration of Sales. In the thesis the impact of electronic evidence on the Czech environment is evaluated. The thesis also presents a model of registration of sales of the Slovak Republic, the "off-line" model, which is compared with the Czech Republic's Electronic Registration of Sales, which operates on the "on-line" model.
Klíčová slova: Tax records; Electronic Registration of Sales; Tax evasion; Shadow economy; Tax control

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 11. 2017
Datum podání práce: 31. 5. 2018
Datum obhajoby: 14.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce63862_emrl00.pdf [1,07 MB]
Veřejná příloha17268_emrl00.pdf [507,25 kB]
Veřejná příloha17269_emrl00.pdf [181,22 kB]
Veřejná příloha17270_emrl00.pdf [221,59 kB]
Oponentura57711_mjanhuba.pdf [379,17 kB]
Hodnocení vedoucího63862_janja.pdf [132,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/63862/podrobnosti